Welzijnscoördinator

Referentiecode:
JRQ$445-54130

Wellbeing Officer

Als wellbeing officer draag je actief bij tot de bewustwording en de uitwerking van het welzijnsbeleid voor onze medewerkers.  Naast een grondige analyse, sensibiliseer je onze medewerkers in het streven naar een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’.  Via het coachen van onze leidinggevenden zet je individuele en collectieve initiatieven op poten om medewerkers zowel op fysiek als mentaal vlak te ondersteunen. 

Vanuit jouw expertise op psychosociaal vlak biedt je de nodige ondersteuning en stel je innoverende en kostenbewuste oplossingen voor om hier preventief mee om te gaan. Dit geldt eveneens voor de input die je ontvangt bij het opvolgen van HR gevoelige thema’s zoals burnout, werkdruk, …

Dit doe je natuurlijk niet alleen.  Je werkt hiervoor nauw samen met onze HR Adviseurs, Preventieadviseur en de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.   

Verantwoordelijkheden:

 • Op vlak van ziekteverzuim ga je naast het analyseren van de ziektecijfers de nodige processen en tools aanreiken (reïntegratietrajecten, preventief actieplan ziekte) waarna je deze op hun beurt opvolgt (regionale actieplannen, output ziektecontroles, welzijnsgesprekken, langdurige zieken).
 • Je analyseert de mogelijke oorzaken van HR gevoelige thema’s zoals werkdruk, burn out … om voorstellen ter preventie te ontwikkelen en deze na implementatie op te volgen.
 • Je werkt mee aan het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers.
 • Je ondersteunt de Preventieadviseur bij het analyseren van de arbeidsongevallen, waarna je input kan geven rond verbeteringsvoorstellen. 
 • Je volgt de medische gezondheidsonderzoeken op en signaleert de leidinggevenden wanneer dit niet correct verloopt.
 • Je staat aan de basis van welzijnsgerelateerde projecten waarbij je mee verantwoordelijke bent voor de goede doorstroming van informatie en communicatie betreffende welzijn/HR/verzuim.
 • Je zorgt bij alle onderdelen voor een correcte administratie.

Profiel

 • Bachelor diploma of gelijkwaardige ervaring
 • Tweetalig N/F en zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Goede kennis van MS office tools (niet onbelangrijk voor statistieken en presentaties)
 • Zelfstandig, flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin zijn cruciaal.
 • Interesse in geven van opleidingen/informatiesessies…