Wyłączenie odpowiedzialności

Teksty na tej stronie internetowej zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności. Nie zawsze można jednak uniknąć błędów (podczas przetwarzania danych). Ze względu na powyższe oraz z powodu szybkich zmian w sektorze IT, czytelnikom zaleca się uzyskanie informacji i/lub przeprowadzenie kontroli.

Redakcja zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu (prawidłowości) danych pochodzących z tej strony internetowej i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji lub wsparcia dla jakiegokolwiek produktu lub usługi wymienionej w tej publikacji. Żadna gwarancja nie jest udzielana również w odniesieniu do stwierdzeń przedstawianych przez producenta danego produktu lub usług.